Ийгл Тв: Нийслэлийн сууц өмчлөгчдийн холбоодын 30% нь лифтчингүй

Нэмэгдсэн: 2019-04-15


Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл