ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Ажлын хэсэг хуралдаж байна
Ажлын хэсэг хуралдаж байна

Баянзүрх дүүргийн хэмжээнд баригдаж буй сургууль, цэцэрлэгийн барилгын ажлын явцад хяналт тавих ажлын хэсгийн анхдугаар хуралдаан болж байна. 

Тус ажлын хэсгийн ахлагчаар дүүргийн Засаг даргын орлогч Д.Уламбаяр ажиллаж байгаа бөгөөд 2019-2020 онд дүүргийн хэмжээнд улсын төсвийн хөрөнгөөр боловсролын салбарт хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөрүүдтэй танилцаж байна.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ