ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
“Улаанбаатар Марафон”-д Сонгинохайрхан дүүргийн 2000 гаруй иргэн оролцлоо
“Улаанбаатар Марафон”-д Сонгинохайрхан дүүргийн 2000 гаруй иргэн оролцлоо

Улаанбаатар Марафон Олон Улсын гүйлт энэ жил 6 дахь удаагаа амжилттай зохион байгуулагдлаа. “Улаанбаатар Марафон Олон Улсын гүйлт”-д Сонгинохайрхан дүүргийн төрийн албан хаагчид болон иргэд, аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл 2000 гаруй хүн оролцлоо.


САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ