Түргэн гэмтэх, муудах хүнсний бүтээгдэхүүнийг хол замд машины тээшинд тээвэрлэхгүй байх, зохистой хооллохыг зөвлөж байна

Нэмэгдсэн: 2019-07-09


Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл