МХЕГ: Саудгоби коэл транс компанийн уурхайн олборлолтын үйл ажиллагааг бүрэн зогсоож, нөхөн сэргээлт хийлгэх ажил хийгдэнэ

Нэмэгдсэн: 2019-08-14


Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл