ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ТҮЦ машины 17 цэгийн нээлт

Баянзүрх дүүрэг

18-р хороо Офицеруудын ордон  


  • Баянзүрх дүүрэг 23-р хороо Хужирбулан /Дэлгүүр, үйлчилгээний газар/ Эрхэм-Бүрд ХХК
 


  • Баянзүрх дүүрэг Хос худалдааны Хос худалдааны төв
 


Баянгол дүүрэг

  • 7-р хороо Төв вокзал


Сонгинохайрхан дүүрэг

  • 31-р хороо СХД-ийн 31-р хорооны байр, СХД-ийн 31-р хороо
 

  • Сонгинохайрхан дүүрэг 20-р хороо Орбитын эцэс /Дэлгүүр, үйлчилгээний газар/, Зүүн-Алдар ХХК

 


Сүхбаатар дүүрэг

  • 1-р хороо Төв шуудан, Монгол Шуудан ТӨХК
 


Хан-Уул дүүрэг

  • 2-р хороо Хан-Уул дүүргийн үйлчилгээний төв, Мөнх суврага ХХК
 

  • Хан-уул дүүрэг 8-р хороо Яармагийн дэнж /Дэлгүүр, үйлчилгээний газар/, Татаал Трейд ХХК
 
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ