Сургууль, цэцэрлэгийн ойролцоо орших дэлгүүрүүдийн 81 орчим хувь нь согтууруулах ундаа худалддаг

Нэмэгдсэн: 2019-11-08


Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл