ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар үүсгэн байгуулагдсны 15 жилийн ойн арга хэмжээнд ОХУ-ын Холбооны Монополийн эсрэг албаны дарга Игорь Артемьев мэндчилгээ ирүүллээ.
Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар үүсгэн байгуулагдсны 15 жилийн ойн арга хэмжээнд ОХУ-ын Холбооны Монополийн эсрэг албаны дарга Игорь Артемьев мэндчилгээ ирүүллээ.
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ