ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН НЭГДҮГЭЭР ХУРАЛ БОЛЛОО
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН НЭГДҮГЭЭР ХУРАЛ БОЛЛОО

Өнөөдөр аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн нэгдүгээр хурал 14 гишүүний ирцтэй хуралдлаа.

Хуралдаанаар өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн 2019 оны жилийн эцсийн тайланг хэлэлцэж, тэмдэглэлээр үүрэг өгчээ. Мөн Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдрийн 338 дугаар тогтоолоор баталсан журмын дагуу “Улсын хошой аварга өрх”-д тодорхойлогдсон нэг, “Улсын аварга саальчин”-д хоёр, “Улсын аварга өрх”-д тодорхойлогдсон 13 малчин өрхийн материалыг хэлэлцэн Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яаманд хүргүүлэхээр болсон байна.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ