ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Нүхэн жорлонгийн ариутгал 76 хувьтай явж байна
Нүхэн жорлонгийн ариутгал 76 хувьтай явж байна

Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас шинэ төрлийн коронавирус буюу ‘’КОВИД-19’’-ийн халдварын тархалтаас урьдчилан сэргийлэх, иргэдийг эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлөөр хангах зорилтын хүрээнд дүүргийн хэмжээнд нэн шаардлагатай айл өрхүүдийн нүхэн жорлонг ариутгах ажлыг эхлүүлсэн. Эхний ээлжинд 16.831 өрхийн нүхэн жорлонг ариутгахаар төлөвлөж ажилдаа орсон бөгөөд өнөөдрийн байдлаар ажлын явц 76 хувьтай байна хэмээн Баянзүрх дүүргийн ЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээллийн албанаас мэдээллээ. 

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ