ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Сүүн крем, бялуу чимэглэгч өнгө оруулагчийг нууж, хууль бусаар хилээр нэвтрүүлэхийг завдав
Сүүн крем, бялуу чимэглэгч өнгө оруулагчийг нууж, хууль бусаар хилээр нэвтрүүлэхийг завдав

Замын-Үүд боомтоор энэ сарын 04-ний өдөр иргэн А нь экспортлогч орны чанар эрүүл ахуйн гэрчилгээгүй, гарал үүсэл тодорхойгүй 600 кг /50 хайрцаг/ сүүн крем, бялуу чимэглэгч өнгө оруулагч 80 кг /4хайрцаг/-ыг бусад бараа бүтээгдэхүүнээр нуун далдаж улсын хилээр хууль бусаар нэвтрүүлэхийг завдсан зөрчлийг Мэргэжлийн хяналтын албаны хяналт шалгалтаар илрүүлэн хураан авлаа.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ