ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Түлүүгийн даваа орчмын хогийг цэвэрлэв
Түлүүгийн даваа орчмын хогийг цэвэрлэв

“Цэвэр орчин-Цэмцгэр Булган" аяны хүрээнд Булган аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын хамт олон энэ сарын 25-ны өдөр Түлүүгийн даваанаас зүүн тийш 2000 метр авто замын хоёр талын хог хаягдлыг цэвэрлэсэн байна. Мөн хот хоорондын автозамаар зорчиж буй иргэд хог хаягдлаа хаяхгүй байх, байгаль орчноо бохирдуулахгүй байхыг уриалж байна. 

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ