ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ШӨХТГ “МОНГОЛ УЛСАД ТУЛГАМДАЖ БУЙ 76 АСУУДАЛ”-ЫГ ШИЙДВЭРЛЭХЭЭР ЗОРИЛОО
ШӨХТГ “МОНГОЛ УЛСАД ТУЛГАМДАЖ БУЙ 76 АСУУДАЛ”-ЫГ ШИЙДВЭРЛЭХЭЭР ЗОРИЛОО

      Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газраас Монгол Улсад тулгамдсан 76-н асуудлыг УИХ-ын гишүүдтэй хамтран шийдвэрлэх ажлыг эхлүүллээ. Дээрх ажилд ямар асуудлыг дэвшүүлэн, шийдвэрлүүлэх вэ гэдэг нь иргэн таны сонголт юм. 

      Өнөөдөр буюу 02 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн “Монгол улсад тулгамдсан 76-н асуудал” санал асуулгыг эхлүүлж байна. Санал асуулгаас гарсан үр дүнг нэгтгэн, иргэдээс хамгийн олон санал авсан 76-н асуудлыг сонгон УИХ-ийн гишүүдэд танилцуулах юм. Иргэн та өөрийн үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж, ШӨХТГ-т саналаа ирүүлээрэй. Хүн бүр эх орныхоо хөгжилд бодит хувь нэмрээ оруулан, өнөөгийн нийгэмд тулгамдаж буй асуудлыг үнэн зөв, нээлттэй, ил тод байдлаар ирүүлэхийг  уриалж байна.


Энэхүү линкээр орж санал асуулга өгнө үү.

Санал өгнө үү

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ