ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ОНОТХҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ, ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОГДСОН БАЙГУУЛЛАГЫН СУДАЛГАА
ОНОТХҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ, ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОГДСОН БАЙГУУЛЛАГЫН СУДАЛГАА

2013 он

АРХАНГАЙ

Байгууллагын нэр:

Байгууллагын хаяг

Холбоо барих утас

УЛАМЖЛАЛТ АРГААР СЭРГЭЭН ЗАСАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

03/04/67

“ОЧЦО” ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ

АРХАНГАЙ АЙМАГ, ЭРДЭНЭБУЛГАН СУМ

03/04/66

“ХАСУ МАНА АР” СУВИЛАЛ

АРХАНГАЙ АЙМАГ, ЭРДЭНЭБУЛГАН СУМ

Саранцэцэг 99332201

АМЬДРАЛЫН ИТГЭЛ ҮНЭМШИЛ ОЛГОХ, БИЕ ДААН АМЬДРАХ ЧАДВАР, ХӨДӨЛМӨРИЙН ДАДАЛ ОЛГОХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ:

03/04/68

"ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН ХОЛБООДЫН ЗӨВЛӨЛ” ТББ

АРХАНГАЙ АЙМАГ ЭРДЭНЭБУЛГАН СУМ 3-Р БАГ

99877964

03/04/120

МЭДЭЭЛЭЛ ГЭГЭЭРЛИЙН “АЙ-ИСИ” ТББ

АРХАНГАЙ АЙМАГ

Менежер З.Мөнхбаатар

БАЯН-ӨЛГИЙ

Байгууллагын нэр:

Байгууллагын хаяг

Холбоо барих утас

УЛАМЖЛАЛТ АРГААР СЭРГЭЭН ЗАСАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

03/04/109

“ЖАНГАРАЙ” ХХК

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ, ӨЛГИЙ СУМ 9-Р БАГ

  С.Камелбай 99425780

АМЬДРАЛЫН ИТГЭЛ ҮНЭМШИЛ ОЛГОХ, БИЕ ДААН АМЬДРАХ ЧАДВАР, ХӨДӨЛМӨРИЙН ДАДАЛ ОЛГОХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ:

03/04/110

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБОО

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ, ӨЛГИЙ СУМ

70118339, 99095474

БУЛГАН

Байгууллагын нэр:

ХАЯГ

Утас

УЛАМЖЛАЛТ АРГААР СЭРГЭЭН ЗАСАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

03/04/111

“СОЖИД” ХХК

БУЛГАН АЙМАГ, БУЛГАН СУМ, ЗҮҮНТҮРҮҮ 4-Р БАГ

БАЯНХОНГОР

Байгууллагын нэр:

ХАЯГ

Утас:

УЛАМЖЛАЛТ АРГААР СЭРГЭЭН ЗАСАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

03/04/112

“ЭНХ ҮЙЛС ҮҮДЭН” ЭМНЭЛЭГ

БАЯНХОНГОР АЙМАГ, БАЯНЦАГААН СУМ

ӨДРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ГЭРИЙН АСРАМЖ, ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

03/04/63

“САХИУСАН АРИУН ТЭНГЭР” ХХК

БАЯНХОНГОР АЙМАГ, БАЯНХОНГОР СУМ 1-Р БАГ

Захирал Ж.Цээлхам 88446909

АМЬДРАЛЫН ИТГЭЛ ҮНЭМШИЛ ОЛГОХ, БИЕ ДААН АМЬДРАХ ЧАДВАР, ХӨДӨЛМӨРИЙН ДАДАЛ ОЛГОХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ:

03/04/64

БАЯНХОНГОР АЙМАГ ОЛОН НИЙТ ХӨГЖЛИЙН ТӨВ

БАЯНХОНГОР АЙМАГ БАЯНХОНГОР СУМ ЗДТГАЗРЫН БАЙР

Тэргүүн П.Цэрэнхорлоо 98301906, 99444649

03/04/65

“ХАЙРЫН ХОЛБООС” ТББ

БАЯНХОНГОР АЙМАГ, НОМГОН 1-Р БАГ

Тэргүүн Ц.Пүрэвсүрэн 88478103

03/04/60

АЙМГИЙН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН НЭГДСЭН ХОЛБОО

БАЯНХОНГОР АЙМАГ, НОМГОН 1-Р БАГ

98898472

03/04/68

“НИЙГМИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН СҮЛЖЭЭ” ТББ

БАЯНХОНГОР АЙМАГ, БАЯНХОНГОР СУМ, 1-Р БАГ

Тэргүүн Ж.Дуламсүрэн

ӨДРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

03/04/62

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХДИЙН ЭЦЭГ ЭХИЙН ХОЛБОО

БАЯНХОНГОР АЙМАГ, БАЯНХОНГОР СУМ

ДОРНОГОВЬ:

Байгууллагын нэр:

Хаяг

Утас:

Гэрийн асрамж, халамжийн үйлчилгээ:

05/09/01

“Буянт өгөөмөр” ТББ

Дорноговь аймаг, сайншанд сум, 2-р баг

Тэргүүн С.Саранчимэг 96004225

Өдрийн  үйлчилгээ:

05/09/02

“Мөнх хайрын үр” ТББ

Дорноговь аймаг сайншанд сум

91240663

ДУНДГОВЬ:

Байгууллагын нэр:

ХАЯГ

УЛАМЖЛАЛТ АРГААР СЭРГЭЭН ЗАСАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

03/04/108

“АЯСАЛ” ХХК “ХАТАН” ЭМНЭЛЭГ

ДУНДГОВЬ АЙМАГ, САЙНЦАГААН СУМ 7-Р БАГ

99255614

АМЬДРАЛЫН ИТГЭЛ ҮНЭМШИЛ ОЛГОХ, БИЕ ДААН АМЬДРАХ ЧАДВАР, ХӨДӨЛМӨРИЙН ДАДАЛ ОЛГОХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ::

03/04/69

ХЭМТӨВ ГОВИЙН БҮСИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВ

ДУНДГОВЬ АЙМАГ

03/04/70

“ИТГЭЛИЙН УЧИГ” ТББ

ДУНДГОВЬ АЙМАГ, САЙНЦАГААН СУМ 7-Р БАГ

Д.Долгорсүрэн 99726493, 98629296

ТҮР БАЙРЛУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

03/04/71

ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН ЭСРЭГ ҮНДЭСНИЙ ТӨВ

ДУНДГОВЬ АЙМАГ, САЙНЦАГААН СУМ

70119949, 50990505

ГОВЬ-АЛТАЙ

Байгууллагын нэр:

ХАЯГ

ОРЧИН ҮЕИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖӨӨР СЭРГЭЭН ЗАСАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

03/04/72

“ЭНХИЙН ЗУУН” ТББ

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ

ДОРНОД

Байгууллагын нэр:

ХАЯГ

ОРЧИН ҮЕИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖӨӨР СЭРГЭЭН ЗАСАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

03/04/73

“ДОРНЫН ХАШ УЯНГА” ТББ

ДОРНОД АЙМАГ, ХЭРЛЭН СУМ 9-Р БАГ

Захирал Э.Уянга 99075044

АМЬДРАЛЫН ИТГЭЛ ҮНЭМШИЛ ОЛГОХ, БИЕ ДААН АМЬДРАХ ЧАДВАР, ХӨДӨЛМӨРИЙН ДАДАЛ ОЛГОХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ:

03/04/74

УЛААН ЗАГАЛМАЙН НИЙГЭМЛЭГ

ДОРНОД АЙМАГ, ХЭРЛЭН СУМ, 6-Р БАГ

Тэргүүн Б.Ганболд 99095754

03/04/75

МОНГОЛЫН ХАРААГҮЙЧҮҮДИЙН ХОЛБОО ДОРНОД САЛБАР

ДОРНОД АЙМАГ, ХЭРЛЭН СУМ

Тэргүүн Ж.Мөнхнаст 93132878

ЗАВХАН

Байгууллагын нэр:

Хаяг

Утас:

Уламжлалт аргаар сэргээн засах үйлчилгээ:

05/09/03

“Баян-Оргих” сувилал

Завхан аймаг, тосонцэнгэл сум

Тэргүүн Б.Бат-Амгалан 99030617

05/09/04

Гэгээлэг үүдэн эмнэлэг

Завхан аймаг, улиастай сум

99059022

Орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр сэргээн засах үйлчилгээ:

05/09/05

“Наранбулаг” БЭМБН эмнэлэг

Завхан аймаг, тосонцэнгэл сум хайрхан баг

98201927

Амьдралын итгэл үнэмшил олгох, бие даан амьдрах чадвар олгох, хөдөлмөрийн дадал олгох сургалт зохион байгуулах үйлчилгээ:

05/09/26

Хатансэмбэрүү ТББ

Завхан аймаг, улиастай сум

Тэргүүн Г.Нямцэнд 99013941

Өдрийн үйлчилгээ:

05/09/06

“Мөнхийн алба” ӨЭМТөв

Завхан аймаг, булнай сум

Гэрийн асрамж, халамжийн үйлчилгээ:

05/09/07

“Эрдэм эрүүл орчин” ТББ

Завхан аймаг, улиастай сум, богдын гол

Тэргүүн Б.Гантуяа 95175648

05/09/08

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эцэг эхийн холбоо

Завхан аймаг

ӨВӨРХАНГАЙ

Байгууллагын нэр:

Хаяг

Утас:

ОРЧИН ҮЕИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖӨӨР СЭРГЭЭН ЗАСАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

03/04/76

“ЧИНМЭНД” ЭМНЭЛЭГ

ӨВӨРХАНГАЙ, АРВАЙХЭЭР  5-Р БАГ

99329097, 96550194

05/09/27

ХАШИЙН УВИДАС ЭМНЭЛЭГ

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ, АРВАЙХЭЭР СУМ 5-Р БАГ

УЛАМЖЛАЛТ АРГААР СЭРГЭЭН ЗАСАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

03/04/77

“ТӨГӨЛДӨР ГУРВАН САЙХАН” ХХК

ӨВӨРХАНГАЙ, АРВАЙХЭЭР, 7-Р БАГ

95863425, 70326021

03/04/78

“ӨВ ӨГӨӨМӨР” СУВИЛАЛ

ӨВӨРХАНГАЙ, АРВАЙХЭЭР СУМ

Тэргүүн Ё.Цэцэгээ 99028101

АМЬДРАЛЫН ИТГЭЛ ҮНЭМШИЛ ОЛГОХ, БИЕ ДААН АМЬДРАХ ЧАДВАР, ХӨДӨЛМӨРИЙН ДАДАЛ ОЛГОХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

03/04/79

“НОЁНХАЙРХАН”  ТББ

ӨВӨРХАНГАЙ, АРВАЙХЭЭР СУМ

05/09/26

“ЭХ НУТАГ ХӨГЖИЛ” ТӨВ

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ, АРВАЙХЭЭР СУМ

Тэргүүн Н.Лхагва

СҮХБААТАР АЙМАГ

Байгууллагын нэр:

Хаяг

Утас:

Өдрийн үйлчилгээ:

05/09/09

Улаан загалмайн хороо

Сүхбаатар аймаг, баруун урт сум, 2-р баг

 ӨМНӨГОВЬ

Байгууллагын нэр:

ХАЯГ

Утас:

ӨДРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

03/04/80

АЙМГИЙН АХМАДЫН ХОРОО

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ

03/04/81

“МӨРӨӨДЛИЙН АЛХАМ” ТББ

ӨМНӨГОВЬ, ДАЛАНЗАДГАД СУМ, ЗҮҮН САЙХАН БАГ

99017325, 88535533

АМЬДРАЛЫН ИТГЭЛ ҮНЭМШИЛ ОЛГОХ, БИЕ ДААН АМЬДРАХ ЧАДВАР, ХӨДӨЛМӨРИЙН ДАДАЛ ОЛГОХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

03/04/82

“ХАЙРЫН ХИШИГ” ТББ

ӨМНӨГОВЬ, ДАЛАНЗАДГАД 3-Р БАГ

Тэргүүн Л.Алимаа 88200489, 99840877

03/04/83

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ

03/04/84

“ГОВИЙН ХӨГЖЛИЙН ЗУУН” ТББ

ӨМНӨГОВЬ, ДАЛАНЗАДГАД, ДУНДСАЙХАН БАГ

Д.Давааням 98659452

03/04/85

АЙМГИЙН ХАРААГҮЙ ИРГЭДИЙН ХОЛБОО

ӨМНӨГОВЬ, ДАЛАНЗАДГАД СУМ

Тэргүүн Б.Буянхүү 93210768,

03/04/86

“НИЙГМИЙН ДЭВШИЛ ЭМЭГТЭЙЧҮҮД ХӨДӨЛГӨӨН” ТББ

ӨМНӨГОВЬ, ДАЛАНЗАДГАД СУМ 6-Р БАГ

03/04/87

“САРАН ЭЭЖ” НИЙГЭМЛЭГ

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ

СЭЛЭНГЭ

Байгууллагын нэр:

ХАЯГ

УЛАМЖЛАЛТ АРГААР СЭРГЭЭН ЗАСАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

03/04/88

“МОНГОЛ ЦАГААН БАРБАД” ХХК

СЭЛЭНГЭ, САЙХАН СУМ 1-Р БАГ

Захирал Н.Алтанхундага 95621471

03/04/89

“НОМГОН ХАШ” ХХК

СЭЛЭНГЭ, САЙХАН СУМ 3-Р БАГ

Захирал Ч.Мөнхбаатар 95882295

ТӨВ

Байгууллагын нэр:

ХАЯГ

СЭРГЭЭН ЗАСАХ, ӨДРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

1

ЦАГААН БААВГАЙ ЭНЭРЭЛТ ХХК

ТӨВ АЙМАГ

УЛААМЖЛАЛТ АРГААР СЭРГЭЭН ЗАСАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

03/04/90

“ЗҮМБЭРЭЛСҮМБЭР” ХХК

ТӨВ АЙМАГ, ЗУУН МОД

 УВС

Байгууллагын нэр:

ХАЯГ

УЛААМЖЛАЛТ АРГААР СЭРГЭЭН ЗАСАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

03/04/91

“ТЭНГЭРЛЭГ ТУС” ХХК

УВС, УЛААНГОМ 4-Р БАГ

95455567

АМЬДРАЛЫН ИТГЭЛ ҮНЭМШИЛ ОЛГОХ, БИЕ ДААН АМЬДРАХ ЧАДВАР, ХӨДӨЛМӨРИЙН ДАДАЛ ОЛГОХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

03/04/92

“ТЭМҮҮЛЭЛ УВС” БХДТӨВ

УВС, УЛААНГОМ 4-Р БАГ

Л.Чулуухай 99455269

ХОВД

Байгууллагын нэр:

ХАЯГ

Утас:

ӨДРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

03/04/93

“ИТГЭЛ ТӨВ” ХБХҮҮХДИЙН ЭЦЭГ ЭХИЙН ХОЛБОО

ХОВД АЙМАГ

ХӨВСГӨЛ

Байгууллагын нэр:

ХАЯГ

Утас:

ӨДРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

03/04/93

ХБХҮҮХДИЙН ЭЦЭГ ЭХИЙН ХОЛБОО

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ, МӨРӨН СУМ

Д.Пүрэвээ

АМЬДРАЛЫН ИТГЭЛ ҮНЭМШИЛ ОЛГОХ, БИЕ ДААН АМЬДРАХ ЧАДВАР, ХӨДӨЛМӨРИЙН ДАДАЛ ОЛГОХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

03/04/95

“ИТГЭЛИЙН БЯЦХАН ЭЛЧ” ТББ

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ, МӨРӨН СУМ

Ц.Батдэлгэр  99386607

ДАРХАН-УУЛ

Байгууллагын нэр:

ХАЯГ

АМЬДРАЛЫН ИТГЭЛ ҮНЭМШИЛ ОЛГОХ, БИЕ ДААН АМЬДРАХ ЧАДВАР, ХӨДӨЛМӨРИЙН ДАДАЛ ОЛГОХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

03/04/96

“АЗ ЖАРГАЛЫН ЭРЭЛД” ТББ

ДАРХАН-УУЛ, ДАРХАН 16-Р БАГ

Ц.Оюунчимэг 99372903, 88362903

03/04/97

“ЭНЭРЭЛТ ХАТАН” ТББ

ДАРХАН-УУЛ, ДАРХАН 6-Р БАГ

Ч.Аззаяа 99240618, 88072418

05/09/11

“Шонхоодой” ТББ

Дархан-уул аймаг

ОРЧИН ҮЕИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖӨӨР СЭРГЭЭН ЗАСАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

03/04/98

“СЦУ” ХХК

ДАРХАН 16-Р БАГ

05/09/12

“Саруул увидас” ТББ

Дархан-Уул аймаг

О.Наранбаатар 99046062

ӨДРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

03/04/99

ХБХҮҮХДҮҮДИЙН ЭЦЭГ ЭХИЙН ХОЛБОО

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ

ХЭНТИЙ

Байгууллагын нэр:

Хаяг

Утас:

Уламжлалт аргаар сэргээн засах үйлчилгээ:

05/09/10

“Сориг тээл” ХХК

Хэнтий аймаг

ОРХОН:

Байгууллагын нэр:

Хаяг

Утас:

Уламжлалт аргаар сэргээн засах үйлчилгээ:

05/09/13

“Эрдэнэт ачит нар” ЗБН

Орхон аймаг, баян-Өндөр сум уурхайчин баг

Амьдралын итгэл үнэмшил олгох, бие даан амьдрах чадвар олгох, хөдөлмөрийн дадал олгох сургалт зохион байгуулах үйлчилгээ:

05/09/14

“Өөдрөг тэмүүлэл” ТББ

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум Оюут баг

ГОВЬСҮМБЭР

Байгууллагын нэр:

Хаяг

Утас:

Өдрийн үйлчилгээ:

05/09/15

Чойр зангилааны ахмадын зөвлөл

Говьсүмбэр аймаг

Амьдралын итгэл үнэмшил олгох, бие даан амьдрах чадвар олгох, хөдөлмөрийн дадал олгох сургалт зохион байгуулах үйлчилгээ:

05/09/16

“Хотол чойр ИНС” ТББ

Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум, 3-р баг

Э.Сайхнаа 99549325

СОНГИНОХАЙРХАН

Байгууллагын нэр:

Хаяг

Утас:

Амьдралын итгэл үнэмшил олгох, бие даан амьдрах чадвар олгох, хөдөлмөрийн дадал олгох сургалт зохион байгуулах үйлчилгээ:

05/09/17

“Оюуны талх” НҮТББ

Сонгинохайрхан дүүрэг 6-р хороо

96657585

05/09/18

“Бэйби кейр” сургалтын төв

Сонгинохайрхан дүүрэг 8-р хороо

Б.Жаргал 99870141

05/09/19

“Төлөвшил” сургалтын төв

Сонгинохайрхан дүүрэг 6-р хороо

Д.Нарантуяа 99750417

ЧИНГЭЛТЭЙ

Байгууллагын нэр:

Хаяг

Утас:

Амьдралын итгэл үнэмшил олгох, бие даан амьдрах чадвар олгох, хөдөлмөрийн дадал олгох сургалт зохион байгуулах үйлчилгээ:

05/09/21

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүдийн эрхийн үндэсний төв

Чингэлтэй дүүрэг

70114440

05/09/22

“Сүүн дэм” төв

Чингэлтэй дүүрэг, 16-р хороо 7-102

9902

05/09/23

“Увидас” сэтгэл зүйн төв

Хан-Уул дүүрэг 1-р хороо

И.Ариунаа 96605280

БАЯНГОЛ

Байгууллагын нэр:

ХАЯГ

Утас:

АМЬДРАЛЫН ИТГЭЛ ҮНЭМШИЛ ОЛГОХ, БИЕ ДААН АМЬДРАХ ЧАДВАР, ХӨДӨЛМӨРИЙН ДАДАЛ ОЛГОХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

03/04/100

ХҮҮХДИЙН ТӨЛӨӨ АМЬДРАХ УХААН ТӨВ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ, 2-Р ХОРОО

99232787, 98984575

03/04/126

“ТҮГЭЭМЭЛ ХӨГЖИЛ” ТББ

ГЭРЧИЛГЭЭ ГАРСАН ХЭВЛЭХГҮЙ

99856665, 93207590

05/09/20

“Бяцхан сувд” ХБХүүхдийн цэцэрлэг

Баянгол дүүрэг 5-р хороо 53-р байр

СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ

Байгууллагын нэр:

Хаяг

Утас:

Амьдралын итгэл үнэмшил олгох, бие даан амьдрах чадвар олгох, хөдөлмөрийн дадал олгох сургалт зохион байгуулах үйлчилгээ:

05/09/24

“Увидас” сэтгэл зүйн төв

Хан-Уул дүүрэг 1-р хороо

БАГАНУУР

Байгууллагын нэр:

ХАЯГ

УЛААМЖЛАЛТ АРГААР СЭРГЭЭН ЗАСАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

03/04/101

“ЭНЭРЭЛТ ӨГӨӨМӨР” ТББ

Тэргүүн Д.Уранцэцэг 99146895, 91146895

ОРЧИН ҮЕИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖӨӨР СЭРГЭЭН ЗАСАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

03/04/102

“ХУЛАН МАРАЛ” ТББ

БАГАНУУР ДҮҮРЭГ 1-Р ХОРОО

03/04/103

Х. САРУУЛЦЭЦЭГ

БАГАНУУР ДҮҮРЭГ 3-Р ХОРОО

НАЛАЙХ

Байгууллагын нэр:

ХАЯГ

УЛААМЖЛАЛТ АРГААР СЭРГЭЭН ЗАСАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

03/04/104

“НАЙМАН МОД” ХХК

НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ

Амьдралын итгэл үнэмшил олгох, бие даан амьдрах чадвар олгох, хөдөлмөрийн дадал олгох сургалт зохион байгуулах үйлчилгээ:

05/09/25

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн үндэсний холбоо”

Налайх дүүрэг, 7-р хороо

Гэрийн асрамж, халамжийн үйлчилгээ

03/04/105

Улаан загалмайн хороо

Налайх дүүрэг

БАГАХАНГАЙ

Байгууллагын нэр:

ХАЯГ

ОРЧИН ҮЕИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖӨӨР СЭРГЭЭН ЗАСАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

03/04/106

“ХАНГАЙН ХАШЧУЛУУ” ТББ

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ 2-Р ХОРОО

03/04/107

“ЭГЭЛ ХАШЧУЛУУ” ТББ

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГТ

Байгууллагын нэр:

ХАЯГ

Утас:

АМЬДРАЛЫН ИТГЭЛ ҮНЭМШИЛ ОЛГОХ, БИЕ ДААН АМЬДРАХ ЧАДВАР, ХӨДӨЛМӨРИЙН ДАДАЛ ОЛГОХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

03/04/121

“ДЭЛХИЙН СЭТГЭЛГЭЭ” ТББ

БАЯНЗҮРХ 19-Р ХОРОО 1-Р ХОТХОН 3-54

88714554, 95814554

03/04/122

ЭМЭГТЭЙЧҮҮД ХӨГЖЛИЙН ТЭМҮҮЛЭЛ САН

БАЯНГОЛ 7-Р ХОРОО 29-294

99117534

03/04/123

ӨСВӨР ҮЕИЙНХНИЙ ХӨГЖЛИЙН ТӨВ

СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ 6-Р ХОРОО 1-Р БАЙР

Д.Энхтуяа 99855519

03/04/124

“СЭТГЭЛ ЗҮЙН ЭРҮҮЛ ОРШИХУЙ” ТББ

СОНГИНОХАЙРХАН 13-Р ХОРОО ӨНӨР ХОРООЛОЛ

99120200

03/04/125

“БҮРНЭЭ САН” ТББ

БАЯНЗҮРХ 5-Р ХОРОО 15-3

99788300

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ