ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
АХМАДЫН АМРАЛТ, СУВИЛЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ
АХМАДЫН АМРАЛТ, СУВИЛЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ


Байгууллагын нэр

Үнийн тариф /өдрийн/

Гэрээний дугаар

Амралт, сувиллынбайршил, дэлгэрэнгүйхаяг

Холбоо барих утас

1

Ажилчин хүн ХХК-ны "Баянгол" амралт

25,000

18

Багануурдүүрэг, 1 дүгээрхороо

Захиалга авах: 99184787

2

Багануур сувилал

25,000

25

Багануурдүүрэг 3-рхороо, Нацагдоржийнгудамж

Захиалга авах: 99269839

3

"Бүгд Очир" сувилал

25,000

08

Завханаймаг, Улиастайсум, Богдынголбаг

Захиалга авах: 98559339

4

"Үе залгамжлагч" амралт

25,000

31

Завханаймаг, Улиастайсум, Богдынголбаг

Захилга авах: 99469399

5

Чигэстэй Ундраа ХХК-ний  Улаан хаалга амралт

22,000

16

Завханаймаг, Улиастайсум, Жинстбаг, Зээлийнэх

Захиалга авах: 01462-23912

6

Энхсаран ХХК-ний Энхсаран сувилал

25,000

30

ХУД 12-рхороо, Сонгиноамралтынбаруунталд

Захиалга авах: 96660030,70492323

7

ҮЭХ-ны Сонгино амралт

25,000

10

ХУД 12-рхороо

Захиалга авах: 50159922

8

Чингэлтэй дүүргийн ахмадын амралт

25,000

07

ХУД 12-рхороо, Мойлтынтохой

Захиалга авах: 96714996

9

Батзамбал ХХК-ний Бэрхийн амралт

25,000

23

СБД 2-рхороо /СэлэнгэЗүүнхараасум/

Захиалга авах: 98822249, 91915924

10

Төгөлдөр баг ХХК-ний  Тарни амралт

25,000

22

СэлэнгэаймагЗүүнхараасум

Захиалга авах: 89801919

11

Шегиртэй Арасан сувилал

20,000

06

Баян-Өлгийаймаг, Өлгийхот

Захиалга авах: 99420239

12

Цанид амралт

25,000

13

Дархан-Уулаймаг, Дархансум, 14 дүгээрбаг, 2 дугаархороолол

Захиалга авах: 99216370

13

Элма Баян-Уул амралт

25,000

19

СХД 24-рхороо, ТолгойтынБаруунсалаа

Захиалга авах: 91928998

14

Самбарай ХХК –ний Төгөл амралт

25,000

15

СХД 25-рхороо, Богиныам

Захиалга авах: 99127644

15

Сайхан газар ХХК-ний  Сүүн сувилал

25,000

33

СХД 21-рхороо, Жаргалантосгон, Хайлаастынам

Захилга авах: 98997697, 99379042

16

Өнө-Энх сувилал

25,000

14

СХД 18-рхороо,

Захилга авах: 96658420

17

Хүүхдийн шарга ХХК –ний Чандмань тур амралт

22,000

29

ТөваймагБаянчандманьсум, Замтбаг, Доргонтынам

Захиалга авах: 99049698

18

Сиси хатан ХХК-ний  Арга билэг сувилал

25,000

26

Төваймаг  Сэргэлэнсум, 1 дүгээрбаг, Дэнжийнхөтөл

Захиалга авах: 99881066

19

Удамт Жонон ХХК-ний  Жонон сувилал

25,000

20

ТөваймагБорнуурсум, Нартбаг

Захиалга авах: 88076002

20

ЭМЖЖ ХХК-ний  ЭМЖЖ сувилал

25,000

17

ТөваймагБаянчандманьсум

Захиалга авах: 322628

21

ЭНХБ ХХК Мөнхжин сувилал

25,000

27

ТөваймагБатсүмбэрсум, 2 дугаарбаг, Хужрынтохой

Захиалга авах: 99874012

22

Хасу холдинг ХХК-ний  Хасу хандгайт сувилал

22,000

32

СБД 19 дүгээрхорооХандгайтынам

Захиалга авах: 99135243, 99027314

23

Төвшин-Амаржаргалан ХХК-ний  Баянбулаг сувилал

25,000

34

СБД 13-рхороо, Рашаантынгудамж, 08-542 тоот

Захиалга авах: 91929995

24

Молор трейд ХХК -ний  Их тамир амралт

25,000

09

СБД

Захиалга авах: 95961560

25

Уран ачлал ХХК-ний  Уран ачлал сувилал

25,000

24

БЗД 28-рхороо 1-рхэсэг, 365 тоот

Захилга авах: 99731481

26

Энх-Ундарга ЗБНХ  Энх-Ундарга сувилал

25,000

12

БГД 12-рхороо, Хасбаатарынгудамж-15

Захиалга авах: 99075015

27

Амьдрах Ухаан төв ТББ-ын  Жаргалан сувилал

25,000

21

СэлэнгэаймагМандалсум,

Захиалга авах: 98984576, 98624783

28

Бигэр шимт элс ХХК-ний  Бигэр сувилал

13,000

28

Говь-Алтайаймаг, Бигэрсум, 5 дугаарбаг, Их-Овоо

Захиалга авах: 99037960

29

"Өв өгөөмөр" ХХК-ний  "Өгөөмөр" сувилал

25,000

11

Өвөрхангайаймаг, Арвайхээрсум, 5 дугаарбаг

Захиалга авах: 70324511

30

"Сүхбаатар дэвшил” ОНӨААТҮ газрын амралт

25,000

35

Сүхбаатардүүрэг

Захиалга авах: 358020

31

Хасу шивэрт ХХК

25,000

05

АрхангайаймагЭрдэнэбулгансум

Захиалга авах: 01332-21225

32

Хасу манал Ар ХХК

25,000

04

АрхангайаймагЭрдэнэбулгансум

Захиалга авах: 01332-21215

33

Бор талын хишиг ХХК-ний  Сувд сувилал

25,000

03

АрхангайаймагЭрдэнэбулгансум

Захиалга авах: 70332081

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

Холбоо барих: Утас: 70127040, факс: 70127040

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ