ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Цементийн төслүүдэд санхүүжилт олгохоор боллоо
Цементийн төслүүдэд санхүүжилт олгохоор боллоо

Засгийн газрын арилжаалж бүрдүүлсэн Чингис бондын хөрөнгөөр санхүүжүүлэх боломжтой барилгын болон эрүүл мэндийн салбарын үйлдвэрүүдийн төсөл хөтөлбөрийг Бодлогын зөвлөлийн 2014 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэж шийдвэрлэлээ.

Барилгын салбарт Монголын алт ХХК-ийн хоногт 3000 тонн клинкер, жилд 1 сая тонн цемент үйлдвэрлэх хүчин чадалтай  “Хөх цавын” цементийн үйлдвэрт 87,5 сая ам доллартай тэнцэх төгрөг олгохоорболсон байна.  Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын нутагт баригдаж буй Хөх цавын цементийн үйлдвэрийн төсөвт өртөг 351,6 сая ам доллар.  Энэ оны 11 дүгээр сард ашиглалтанд оруулахын тулд хүсч байсан санхүүжилт 87,5 сая ам доллар байсныг ийнхүү  шийдвэрлэжээ.

Түүнчлэн Дорноговь аймгийн Өргөн суманд баригдаж байгаа Монполимет ХХК-ийн жилд 1 сая тонн цемент үйлдвэрлэх хүчин чадалтай “Монцемент” төслийг Чингис бондын хөрөнгөөр санхүүжүүлэхээр боллоо.  Энэ төслийн төсөвт өртөг нь 284,8 сая ам доллар.  2015 оны 11 дүгээр сард ашиглалтанд оруулахаар төлөвлөж байгаа Монцемент төсөлд 65 сая долларын санхүүжилт шаардлагатай байсныг 2 үе шаттайгаар санхүүжүүлэхээршийдвэрлэсэн байна.  Эхний үе шатанд 35 сая ам доллартай тэнцэх төгрөг, нэгдүгээр үе шатны ажил дууссаны дараа үлдэгдэл 30 сая ам доллартай тэнцэх төгрөгийг олгохоор болжээ.

Засгийн газрын зүгээс цементийн импортын хамаарлыг арилгахаар бодлогын түвшинд дэмжлэг үзүүлсэн “Хөтөлийн цемент шохойн үйлдвэр” жилд 1 сая тонн үйлдвэрлэж эхэлсэн. 2015 оны сүүлч гэхэд  дээрхи 3 үйлдвэр бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж, эх орондоо жилд 3 сая тонн цемент үйлдвэрлэдэг болох юм.

Тус бүр нь 1 сая тонн хүчин чадалтай эдгээр том үйлдвэрээс гадна жилд 200 мянган тонн хүртэл цемент үйлдвэрлэх үйлдвэрүүд баригдаж эхэлсэн. Дархан-Уул аймаг дахь Эрлийн цементийн үйлдвэр хүчин чадлаа 700 мянган тонн-д хүргэхээр техникийн шинэчлэлт хийж байна. Эдгээр үйлдвэрүүд төлөвлөсөн ёсоороо ашиглалтанд орвол 2016 он гэхэд цементийн импортын хамаарлаас бүрэн ангижирч, эх орондоо 4 сая хүртэл тонн цемент үйлдвэрлэдэг болох юм.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ