Шагнал гардлаа

Нэмэгдсэн: 2013-04-27

Шагнал гардлаа

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 оны 2 дугаар сарын 05-ны өдрийн 13 дугаар зарлигаар ТЕГ-ын УТОХГ-ын татварын улсын ахлах байцаагч С.Туяасайхан “Алтан гадас” одонгоор, ТЕГ-ын татварын улсын ахлах байцаагч Л.Бямбадорж, татварын улсын байцаагч Б.Насанжаргал нар “Хөдөлмөрийн хүндэт мадаль” –аар шагнагдлаа.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл