Явуулын нэг цонхны үйлчилгээний машинаар хөдөөгийн багийн иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүргэж эхэллээ

Нэмэгдсэн: 2015-05-25

Явуулын нэг цонхны үйлчилгээний машинаар  хөдөөгийн багийн иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүргэж эхэллээ

 Явуулын нэг цонхны үйлчилгээний машинаар  хөдөөгийн багийн иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүргэж буй нь

Санал болгож байна
2015-09-10 13:41:32

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл